Placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły czy uczelnie wyższe mają za zadanie nie tylko kształcić, ale także wychowywać. Dzielą ten obowiązek z rodzicami. Nauczyciel powinien być nie tylko osobą przekazującą wiedzę, ale także mądrość życiową. Doskonale widać to w starożytnym układzie uczeń-mistrz. Jednak w dzisiejszych czasach trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia, żeby spotkać na swojej drodze nauczyciela z powołania, który stanie się właśnie takim mistrzem. Nie mniej jednak szkoła musi spełniać pewne założenia. Ma na przykład kształcić kulturowo. Dlatego właśnie w szkołach odbywają się zajęcia muzyki, plastyki, techniki czy wiedzy o kulturze. Czy jednak to wystarcza? Niestety trzeba przyznać, że nie. Na szczęście polskie szkoły doskonale rozumieją, że kultura, sztuka, filozofia są kwintesencją naszego narodu. I zdaje się, że podobnego zdania jest ministerstwo oświaty, gdyż poza wspomnianymi już lekcjami podejmowane są także inne inicjatywy, mające zwiększyć i umożliwić kontakt uczniom z kulturą, sztuką czy filozofią. W polskich szkołach popularne jest na przykład organizowanie koncertów filharmonii, żywe lekcje muzyki. Doskonałym pomysłem jest zabieranie dzieci na wystawy muzealne poświęcone temu, czym dziecko się zajmuje. Na przykład doskonałym pomysłem będzie zabranie pociechy na wystawę starych zabawek. Dzięki temu dzieci oswajają się z takimi instytucjami, uczą odpowiedniego zachowani i zasad tam panujących. Oczywiście ogromna rola w wychowaniu kulturowym przypada także nauczycielom polonistom i historykom. Jeśli bowiem ktoś ma luki w wiedzy to niestety może nie zrozumieć pewnych kulturowych przekazów. Sztuki bowiem często nawiązują do znanych toposów, archetypów czy symboli, których osoba niewykształcona nie jest w stanie ani dostrzec, ani zrozumieć. A brak zrozumienia prowadzi często do zniechęcenia i porzucenia dalszych prób obcowania z kulturą wysoką. A to niepowetowana strata.

Tagi: , ,