odeon-herodaJuż od najdawniejszych czasów ludzie spędzali swój wolny czas w rozmaity sposób. Był on w głównej mierze zależny od stopnia zaawansowania danego państwa. Bo w starożytności zupełnie inaczej wyglądało to w krajach takich jak Grecja, a zupełnie inaczej na przykład w Germanii. W zaawansowanych cywilizacyjnie krajach, od samych ich początków, dużą popularnością cieszyła się kultura tak zwana wysoka, taka jak choćby teatr. Sztuka taka jak malarstwo, czy rzeźbiarstwo, także była bardzo rozpowszechniona. Tylko z upływem czasu i wieków zmieniały się upodobania i zainteresowania kolejnych pokoleń. Dochodziły nowe elementy. A te, które już istniały, podlegały istotnym modyfikacjom. Niemniej jednak kultura i sztuka pełniła w każdym kraju bardzo doniosłą rolę. Była doceniana i popierana przez kolejnych władców. Z czasem zaczął się dokonywać wyraźny podział na kulturę masową i wysoką. Obecnie do wysokiej zaliczamy bez wątpienia teatr i operę. Oraz takie obiekty jak choćby galerie sztuki, czy biblioteki.  Jej podstawowym wyróżnikiem od masowej jest to, iż jest zwykle tworzona przez wybitne jednostki z danej dziedziny i nie jest kierowana do wszystkich. Bo aby ją w pełni i świadomie odbierać należy dysponować sporą i szeroką wiedzą. A w skali społeczeństwa nigdy nie jest to możliwe w odniesieniu do większości ludzi. Co ciekawe, kultura masowa też częściowo opiera się na teatrze, czy operze. Ale w wydaniu masowym chodzi o przedstawienia zdecydowanie bardziej proste w odbiorze, jak choćby komedie. A operą w lżejszym wydaniu jest bez wątpienia operetka. Obecnie także sztuka filmowa jest bardzo istotnym elementem kultury masowej. Choć i tu granice nie są całkowicie ostre. Jest wiele dzieł i artystów, które prezentują zdecydowanie ponadprzeciętny poziom i nie są skierowane do większości. Sztuka rozwija się i wraz z dokonującym się rozwojem społecznym i technologicznym, obejmuje coraz to nowe dziedziny. Wkracza w nowe wymiary. Czasami łączy pozornie sprzeczne. I jest to właśnie ta rzecz, która jest najlepsza w kulturze, bo dzięki temu tworzą się nowe wartości. I jest pewne, że ten proces będzie trwał nieustannie.

Tagi: , ,