0

Kultura i sztuka kiedyś a dziś

-

teatrOd kiedy to tylko stało się możliwe, ludzie spędzali swój wolny czas w rozmaity sposób. Bowiem był on w głównej rzeczy zależny od stopnia rozkwitu danego państwa. Albowiem w starożytności kompletnie odmiennie przejawiało się to w krajach takich jak Grecja, a zupełnie odmiennie przykładowo w Skandynawii. W rozwiniętych krajach, od samych ich początków, dużą popularnością była otaczana kultura  wysoka, taka jak na przykład choćby pierwsze opery. Działalność artystyczna, takowa jak malarstwo, czy rzeźbiarstwo, również była ogromnie upowszechniona. Jedynie z biegiem lat i wieków zmieniały się preferencje oraz gusta i guściki następnych pokoleń. A te, jakie wprzódy funkcjonowały, poddawano ważnym modyfikacjom. Aczkolwiek kultura i sztuka spełniała nieomal w każdym kraju ogromnie zasadniczą wymowę. Była szanowana oraz wspierana przez przyszłych panujących. Z czasem rozpoczął się dokonywać  rozpad na kulturę masową oraz wysoką. Aktualnie do wysokiej zaliczamy z pewnością spektakle teatralne oraz przedstawienia operowe. A także takie obiekty jak chociażby muzea, lub czytelnie. Jej elementarnym wyróżnikiem od popularnej wydaje się to, że wydaje się najczęściej tworzona przez znane jednostki spośród konkretnej dyscypliny jak i również to, iż nie jest przeznaczona dla każdego. A w skali społeczeństwa w żadnym razie nie jest to dopuszczalne w odniesieniu do przeważającej liczby ludzi. Co intrygujące, kultura powszechna również w części opiera się na spektaklach teatralnych, lub śpiewach operowych. Jednakowoż w wydaniu ogólnym chodzi o spektakle zgoła w wyższym stopniu banalne w odbiorze, jak choćby komedie. A operą w łatwiejszym odbiorze jest bez wątpliwości operetka. Obecnie także dziesiąta muza jest podstawowym składnikiem kultury powszechnej. Aczkolwiek także tu ramy nie istnieją absolutnie głębokie. Widnieje tysiące dzieł i specjalistów, jacy przedstawiają zupełnie niezwykły pułap oraz nie znajdują się mierzone dla szerokiej publiczności. Artyzm modernizuje się oraz wspólnie z następującym postępem społecznym oraz technologicznym, dosięga co chwila świeże dziedziny. Wkracza w ciekawe zakresy. Niekiedy kojarzy na pozór sprzeczne.

Tagi: , , , ,
0

Kultura i sztuka na przełomie wieków

-

odeon-herodaJuż od najdawniejszych czasów ludzie spędzali swój wolny czas w rozmaity sposób. Był on w głównej mierze zależny od stopnia zaawansowania danego państwa. Bo w starożytności zupełnie inaczej wyglądało to w krajach takich jak Grecja, a zupełnie inaczej na przykład w Germanii. W zaawansowanych cywilizacyjnie krajach, od samych ich początków, dużą popularnością cieszyła się kultura tak zwana wysoka, taka jak choćby teatr. Sztuka taka jak malarstwo, czy rzeźbiarstwo, także była bardzo rozpowszechniona. Tylko z upływem czasu i wieków zmieniały się upodobania i zainteresowania kolejnych pokoleń. Dochodziły nowe elementy. A te, które już istniały, podlegały istotnym modyfikacjom. Niemniej jednak kultura i sztuka pełniła w każdym kraju bardzo doniosłą rolę. Była doceniana i popierana przez kolejnych władców. Z czasem zaczął się dokonywać wyraźny podział na kulturę masową i wysoką. Obecnie do wysokiej zaliczamy bez wątpienia teatr i operę. Oraz takie obiekty jak choćby galerie sztuki, czy biblioteki.  Jej podstawowym wyróżnikiem od masowej jest to, iż jest zwykle tworzona przez wybitne jednostki z danej dziedziny i nie jest kierowana do wszystkich. Bo aby ją w pełni i świadomie odbierać należy dysponować sporą i szeroką wiedzą. A w skali społeczeństwa nigdy nie jest to możliwe w odniesieniu do większości ludzi. Co ciekawe, kultura masowa też częściowo opiera się na teatrze, czy operze. Ale w wydaniu masowym chodzi o przedstawienia zdecydowanie bardziej proste w odbiorze, jak choćby komedie. A operą w lżejszym wydaniu jest bez wątpienia operetka. Obecnie także sztuka filmowa jest bardzo istotnym elementem kultury masowej. Choć i tu granice nie są całkowicie ostre. Jest wiele dzieł i artystów, które prezentują zdecydowanie ponadprzeciętny poziom i nie są skierowane do większości. Sztuka rozwija się i wraz z dokonującym się rozwojem społecznym i technologicznym, obejmuje coraz to nowe dziedziny. Wkracza w nowe wymiary. Czasami łączy pozornie sprzeczne. I jest to właśnie ta rzecz, która jest najlepsza w kulturze, bo dzięki temu tworzą się nowe wartości. I jest pewne, że ten proces będzie trwał nieustannie.

Tagi: , ,
0

Kultura i sztuka – jej podziały

-

kinoOd zarania naszych dziejów obywatele wypełniali swój wolny czas w rozmaity sposób. Albowiem w starożytności kompletnie odmiennie wyglądało to w krajach takich jak na przykład Grecja, a całkowicie w inny sposób, przykładowo w Mongolii. W zaawansowanych cywilizacyjnie państwach, od początków ich istnienia, znaczną wziętością cieszyła się kultura  wysoka, takowa jak na przykład chociażby pierwsze opery. Sztuka taka jak na przykład malarstwo, czy rzeźbiarstwo, także była nader znana. Tylko z upływem lat jak i również biegiem wieków zmieniały się zamiłowania oraz hobby przyszłych pokoleń. Dodawane były świeże składniki. A te, jakie aktualnie istniały, poddawane były istotnym zmianom. Niemniej jednak kultura i sztuka spełniała nieomal w każdym kraju niezwykle podstawową istotę. Wraz z upływem wieków zaczął się dopełniać wyrazisty rozdział na kulturę powszechną i wysoką. Dzisiaj do wysokiej dodajemy ewidentnie teatr a także operę. Oraz takie obiekty jak choćby galerie sztuki, czy czytelnie. Jej zasadniczym wyróżnikiem od powszechnej jest to, iż jest zwykle wymyślana przez znakomite jednostki spośród danej dziedziny a także nie jest przeznaczona dla wszystkich. Bo aby ją pod każdym względem i z premedytacją odczuwać należy rozporządzać dużą i szeroką wiedzą. A w skali społeczeństwa przenigdy nie wydaje się to dopuszczalne pod adresem większości ludzi. Co interesujące, kultura popularna też w części polega na spektaklach teatralnych, lub operze. Ana przykład operą w prostszym odbiorze jest bezsprzecznie operetka. W tej chwili podobnie sztuka filmowa jest nader ważkim fragmentem tradycji masowej. Chociaż i tu ramy nie istnieją kategorycznie głębokie. Jest mnóstwo dzieł jak i również twórców, którzy cechują zgoła spektakularny poziom oraz nie znajdują się skierowane dla szerokiej publiczności. Twórczość artystyczna rozwija się a także pospołu z dokonującym się postępem społecznym oraz techniki, trąca co chwila młode dziedziny. Wkracza w ciekawe zakresy. I jest to naturalnie ta rzecz, jaka jest najkorzystniejsza w tradycji, dlatego że z tego powodu kreują się przewrotowe wartości. I jest zapewnione, iż ten proces będzie trwał bezustannie.

Tagi: , , , , ,
0

Sztuka i kultura krajów islamskich

-

koranOd pewnego czasu wzrasta zainteresowanie społeczne wszystkim, co ma związek z religia islamu. Z pewnością przyczyn upatrywać należy w tym, że o islamie i wyznawcach tej religii zrobiło się głośno po zamachach terrorystycznych, które wstrząsnęły całym światem. To wtedy zaczęto formułować swego rodzaju doktryny o wojnie z terroryzmem. Jednak wtedy także pojawili się ludzie, którzy wychodzą z założenia, że sama kultura i sztuka islamu warta jest poznania. Dlatego obecnie orientalistyka, a przede wszystkim arabistyka to taki kierunek studiów, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Nie tylko dlatego, że w dzisiejszej sytuacji politycznej znajomość języka arabskiego może być bardzo przydatna, ale także dlatego, że poznawanie zagadnień związanych z religią, sztuką i kulturą muzułmańską jest po prostu bardzo interesujące. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w obecnych czasach to właśnie islam ma największy wpływ na kształtowanie się sztuki i kultury islamskiej. I choć w wielu krajach pewne elementy kulturowe pochodzą z przedislamskiego społeczeństwa, to jednak zazwyczaj są one przystosowane do tego, by były zgodne z zasadami religii muzułmańskiej. A ta w kwestiach kultury czy sztuki jest miejscami bardzo restrykcyjna. Przede wszystkim najbardziej radykalne odłamy islamu uznają muzykę za coś zabronionego, określanego słowem haram. Wyznawcy mogą słuchać właściwie jedynie recytacji Koranu, czyli świętej księgi islamu. Ponadto duże znaczenie dla kultury islamskiej ma ubiór, zwłaszcza charakterystyczne okrycia kobiet, które, zgodnie z zasadami religii, powinny chronić swoje ciała, z wyjątkiem dłoni i twarzy, przed wzrokiem obcych mężczyzn. Również sztuka islamska jest bardzo charakterystyczna. Przede wszystkim ważna jest tutaj kaligrafia. Osoby posiadające umiejętność pięknego pisania, są w stanie zapisać wersety Koranu tak, by tworzyły one niemal malowidła i przedstawiały żaglowce, drzewa czy inne elementy roślinne lub motywy architektoniczne.

Tagi: , , ,